Тест за вашите способности по пръстови отпечатъци!

Genetic-test е уникално тестване въз основа на пръстовите отпечатъци, което се извършва с използване на софтуерно-хардуерен комплекс и биометричен скенер.

Genetic-test е уникално тестване въз основа на пръстовите отпечатъци, което се извършва с използване на софтуерно-хардуерен комплекс и биометричен скенер.

Не разчитайте повече на интуицията си! Доверете се на проверените научни данни!

Направете тест и само след няколко минути ще получите персонален биометричен отчет  за вашите индивидуални способности и едновременно ключ към успеха си!

Направете тест и ще получите отговори на следните въпроси:

-         Какви са вашите природни дадености?

-         Как да откриете и разкриете своя талант

-         Как да реализирате своя потенциал и да постигнете своя успех?

 

Отчетът ще Ви разкаже:

-         Какъв тип образование е най-подходящ за Вас

-         В каква сфера на професионална дейност ще постигнете успех

-         Как да изберете модел за самореализация

-         Какъв вид спорт е най-подходящ именно за вас

-         Какъв тип поведенческа адаптация имате

Вие ще научите:

-         Какъв е потенциалът на вашата нервна система

-         Какъв тип възприятие на новости е свойствен на вас

-         Какви са рисковите фактори и степента на влияние на негативните фактори на околната среда

От отчета на Genetic-test Вие ще научите:

-         Вашият тип кожни рисунъци

-         Тип образование

-         Направления на професионалната дейност

-         Сфери на професионална дейност

-         Модел за самореализация

-         Здраве, рискови фактори

-         Спорт, игрово амплоа, препоръчани видове спорт

-         Темперамент

-         Потенциал на нервната система

-         Тип възприятие на нова информация

-         Тип поведенческа адаптация

Пръстовите отпечатъци на човека се формират към 13-та седмица на вътреутробното развитие на организма и остават непроменени през целия му живот. Кожата като цяло и рисунъците на върха на пръстите в частност се формират едновременно с нервната система от едни и същи зародишеви листове, затова те са надеждни генетични маркери и са неразривно свързани физическите, конституционалните и психологическите признаци на човека.

С изучаването на рисунъците на папиларните линии се занимава науката дерматоглифика, възникването на която се отнася към 1892 г. Английският биолог, братовчед на Чарлз Дарвин, сър Франсис Галтън е публикувал своя труд за пръстовите отпечатъци, в който е доказал, че кожните рисунъци на всеки конкретен субект има строго индивидуален характер неизложен на времето и стареенето. Това откритие е положило начало на по-нататъшните изследвания в областта на дерматоглификата.

Безопасност:

Програмата Genetic-test  не съхранява и не обработва изображението на пръстовите отпечатъци. За да се направи пълен анализ трябва да се разчете типът кожен рисунък на всеки пръст, по който е невъзможно идентифицира самоличността. След снемане на отпечатъците със скенер, операторът определя типът кожен рисунък и въвежда вече обезличените данни.

До колко е достоверна информацията в отчета?

Всяка графика, всеки блок информация в отчета е съставен въз основа на отделно начуно изследване. Всеки блок има собствено ниво на достоверност, но е винаги достатъчно високо. Като цяло разработчицие гарантират 85-95% точност за целия отчет.