Курс по енергийни защити

Курс за енергийни защити Неда Терзиева

Завършвайки курса по енергийни защити, вие ще научите следните неща:

  1. Какво е аура? Видове аура според цвета (как влияе цвета на аурата върху нас).
  2. Какво представляват енергийните центрове (чакри)? Цветове, местоположение и предназначение на чакрите. Кои кристали съответстват на всяка една ?
  3. Какво е енергия? Видове енергия – разлика между любов и страх.
 1. Вибрации, чувства и емоции – сходства и различия. Как да ги контролираме и използваме?
 2. Видове енергийни защити – сила, въздействие върху нас и другите около нас. Как се изгражда енергийна защита? Предназначение.
 3. Кодировка на енергийна защита.
 4. Символи на светлината. Как да се защитим и как да атакуваме със светлина? Видове символи?
 5. Как проверяваме хората около нас? Как да усетим положителната и отрицателната енергия?

Всеки записал се на курса получава безплатно изследване на аурата преди започване на лекциите, както и 50% отстъпка за следващи посещения и ползване на услуги в център за духовно и личностно развитие "Енергиен свят".

Курсовете се провеждат индивидуално или в малки групи.

Телефон за записване: +359 877 721 282