Оргонити

Оргонити

Оргонити може да поръчате и от нашият онлайн магазин ТУК!

Какво е Оргонит?

Какво е ОРГОНИТ - БИОЕНЕРГИЕН ХАРМОНИЗАТОР

Това е доказан акумулатор, който привлича оргон от заобикалящата среда, но с допълнително измерение-Оргонитът обработва оргонова енергия, като взаимодейства с нея, за разлика от акумулатора, който само я кондензира. чрез него ще изчистите негативната енергия в дома си, в пространството, което обитавате. Оргонитът ще трансформира негативната енергия, вследствие на лоши мисли, лоши хора, нехармонична среда и тнт.... и тнт.... и прави всичко това без захранване, 24 часа, 7 дни в седмицата. Оргонитът едновременно освобождава оргонова енергия, когато се стимулира от други форми на енергия и има капацитета да променя оргона от едно състояние в друго. Това е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата енергия, която той обработва.
Това го прави полезен в много области на приложение, от алтернативната медицина до радионика и традиционна метафизика.

Свойства на генераторите на жизнена енергия:
  • Работят автономно и непрекъснато.
  • Процесът на преобразуване на негативната енергия в позитивна жизнена енергия е еднопосочен и необратим.
  • Трансформират енергиите в въздуха, водата и почвата и по този начин ги пречистват. Ограничават вредното въздействие на електромагнитното излъчване. Неутрализират въздействието на мрежите на Кюри и на Хартман.
  • Растенията се развиват по-добре, добивът се повишава, отблъскват вредителите (но за съжаление избуяват и плевелите).
  • Подобряват настроението, балансират емоциите, хармонизират взаимоотношенията, те са ефективно средство за избавяне от хронично безсъние и кошмари.
  • Активират сензитивността и психическите способности, личностното развитие, доброто самочувствие и физическата издръжливост.
  • Енергиен трансформатор във ваша полза
  • Вдъхновява и балансира, прави Ви по-щастливи. Спомага за събуждане на сетивата Ви на 100 процента.

Аз не ви давам медицински съвет. Аз не съм лекар и не твърдя, че оргонитите са панацея, но те имат изключително силна способност да канализират енергиите в нашето тяло и по този начин, да  подпомогнат оздравителните процеси в нас на всички нива.

Преди Оргонит След Оргонит

Какво е Оргонит (Orgonite)?
Терминът "Orgonite" се отнася за нов клас материали, които са съставени от смес от метални частици в органична среда. Терминът "Orgonite" е даден от Каrl Welz , човекът, който всъщност го изобретява. Първоначално Welz нарекъл така само своите комерсиални продукти, но впоследствие това наименование се наложило за всички изделия, свързани с този материал. Предполагам, че в съзнанието на Каrl Welz и някои негови приятели, orgonite означава индивидуална рецепта на Welz, но за повечето хора това означава всички материали, произведени с помощта на един и същи, основен концептуален подход. Но във всеки случай тук става въпрос по-скоро за материал с оргонна матрица, отколкото за многопластов оргонен акумулатор. Парче оргонит ще действа като оргонен акумулатор като привлича оргон от заобикалящата среда, но с допълнително измерение. Оргонитът обработва оргонова енергия като взаимодейства с нея, за разлика от акумулатора, който само я кондензира.

Съществува многообразие от варианти на суспендиране на метални частици в органична среда и много други вещества, които могат да се добавят в сместа, за да придадат повече потенциал или да специализират оргонита към различни приложения.

В наши дни, основните, фундаментални съставки на оргонита са метални частици и органичен медиатор, в който те са потопени. Обикновено този медиатор е смола.

Много метафизични дисциплини работят с една и съща енергия, която има много имена (оргон, идилична сила, рейки енергия, прана, чи, етер, био-енергия, био-магнетична енергия, хуна енергия, животински магнетизъм, меки електрони, електричество на свободната маса, радиестезични цветове, астрална енергия, четвърто измерение, енергия на емоционалното тяло, енергия на живата сила и много, много др.) и материалите с оргонна матрица са одобрени като лесно адаптируеми и високо функционални достижения за робота в тези области.

Оргонитът едновременно освобождава оргонова енергия, когато се стимулира от други форми на енергия и има капацитета да променя оргона от едно състояние в друго. Това е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата енергия, която той обработва.
Това го прави полезен в много области на приложениe, от алтернативната медицина до радионика и традиционна метафизика.

Органичните вещества привличат оргонова енергия и я засмукват като гъба, докато металните проявяват тенденция да я отблъскват. Оргонитът дърпа оргонова енергия навътре в себе си и, докато тя е в него, металните и органичните частици я дърпат и отблъскват във всички посоки едновременно. Това поставя енергията в хаотично състояние. Когато енергията излезе отново от оргонита, се връща обратно в организирано и дефинирано състояние. Като краен резултат от това тя излиза в чисто състояние. DOR (Deadly ORgone Radiation) – вреден оргон, се превръща в OR (ORgone Energy)– полезен оргон.

Оргоновата матрична материя или оргонит няма само свойство да променя OR от една форма в друга, но и свойството да генерира OR, когато бъде стимулиран от други източници на енергия... като светлина, звук, физично движение или електричество. Когато използваме матрица от произволно подредени частици, вместо правилно подредени слоеве от две вещества (метал и органика), получаваме различен ефект. Някои предимства на използването на матрицата пред подредените слоеве са:

A: Увеличена ефективност

Б: Променя DOR (вреден оргон) в OR (полезен оргон). Когато оргонът премине/проникне през матрицата, той се разпада на своите полярности – „+”, „-” и „0”.Впоследствие отново се рекомбинира и освобождава в околното пространство. Процесът на разпадането му на положителни, отрицателни заряди и последвалото възстановяване в основата си представлява преминаване през състояние „0” и има ефект на възвръщане на състоянието на оргона в „основно”.

Оргонитът всъщност не генерира оргонова енергия в буквалния смисъл на думата. Когато оргонитът се възбуди с други форми на енергия, той едновременно конвертира порция от нея в оргонова енергия и привлича допълнително оргонова енергия от и адаптира оргоновата енергия за употреба. По този начин на практика оргонитът работи и произвежда оргонова енергия, когато бъде възбуден от магнитни полета, топлина, звук, светлина, електричество, кинетична енергия и т.н.

HHGs (Holy Hand Grenades) и TBs (Tower Busters):
Най-често използваното устройство, представлява средно по размер устройство, което привлича зловредна оргонова енергия, конвертира я в полезна оргонова енергия и я връща обратно в пространството вече като здравословна за живите системи. На пръв поглед това се различава от другите устройства, използвани до този момент, които имат способността да блокират или кондензират вредна енергия, но не я конвертират в полезна. Той е малка цилиндрична или конична маса от оргонит с кварцов кристал, потопен в матрицата.  Най-общо кристалът се ориентира по вертикалната ос, ако устройството е високо, и по хоризонталната ос, ако устройството е с дисковидна форма. Този вид оргонити имат обикновено конична или пирамидална маса от оргонит кварцови кристали (или стрит на прах кварц), потопени по определен начин.

Don Croft създава тези устройства, за да противодейства на неблагоприятните физични и ментални ефекти от HAARP, GWEN, ELF, SCALAR и HPRF ретранслаторни кули. Тези устройства представляват ефективни многоцелеви енергийни чистачи. За да използвате едно от тези устройства, просто го поставете на определено място и го оставете, без да му обръщате повече внимание. За да увеличите ефективността, за даден човек просто поставете уреда върху снимката му.  Много хора имат няколко в дома си, за да пречистват непрестанно пространството.  –мрежите на Curry и Hartman, линии с географски характер (мегалити, монументи) и т.н. Оргонитите дават същия резултат  при емоционалното лечение и балансиране, както се очаква от традиционните методи на енергийна терапия. Тези устройства могат също да се използват за медитативно лечение, чрез поставяне между дланите на ръцете по време на медитация или наблизо до мястото на  медитация. Спокойно можете да ги носите със себе си, за да си гарантирате непрекъснато  зчистване на пространството около вас и за защита от различни форми на енергийна атака, като се започне от психически атаки до електромагнитно замърсяване.

Можете да използвате тези устройства също за подобряване на интуицията. Ще обърна внимание на това, че можете да държите вода над оргонита и по този начин тя ще се зареди и структорира. Често използвам такава вода като универсален тоник. Намирам я за доста полезна във физически и енергиен аспект.

Важно е да се знае, че оргонитите са добри като помощни средства за енергийна терапия, за да ускоряват оздравяването и в някои случаи облекчават болката. Аз, разбира се, не съм доктор и не ви давам медицински съвети и това важи за всички, които четете това. Срещат се хора, които намират базовите оргонити или леко видоизменен техен вариант за много полезни в областта на рейки, релаксологията, масажната терапия, лечение с длани и др.

Както другите видове устройства, които вече намират широка употреба, тези устройства намират приложение в земеделието и алтернативното лечение с това, че функционират като енергийни чистачи – обработват жизнената енергия и премахват вредните й характеристики. Всеки ден ние взимаме душ от енергийно замърсяване без повечето от нас да подозират за това и сме изложени на въздействието на огромни дози метафизика с подмолни, зли намерения, като се стигне до набиращия все повече популярност феномен HAARP. Тези устройства, многократно доказали се с полезния си ефект върху жизнената енергия на дадено място, могат да се пригодят за много цели, различни от първоначалната за тях.

Тези устройства имат определен капацитет и този капацитет може да бъде надвишен. Това може да се преодолее чрез използването на допълнителни материали, като билки и восък например. Капацитетът на тези устройства се определя от тяхната маса (по-голяма маса = по-голям капацитет), начина, по който са асемблирани отделните компоненти и композицията на оргонита като цяло. Най – добри резултати показват направените след радиестезично измерване лични оргонити или такива направени с определена цел.

Когато използвате оргонитите, за да се създаде периметър или чиста област в/или около дома ви или друга област. В този случай трябва да ги инсталирате чрез поставянето им в определена посока по часовниковата стрелка, докато се установи, че така е добре и след това се опитайте да не ги местите повече. Веднъж преместени, на устройствата им трябва време, за да се установят отново. Там, където се използват няколко устройства като щит, премествайки само едно, цялата поредица от устройства може да се дезорганизира. Стимулирайки само едно от тях все едно стимулирате всички в редицата. Точното им разположение може лесно да се установи, чрез радиестезично измерване.

Не всички оргонити са едни и същи. Размерът на частиците има голямо значение за крайния продукт. По-долу давам кратко обяснение за някои различни класове оргонити, с които съм работил. Оргонитът може да се използва в различни устройства и функцията на устройството определя до голяма степен, кой оргонит ще е най-добър за целта. Различните материали дават различно отражение върху съпротивлението на оргона, който постъпва през оргонита. Различните класове оргонит имат последователност в степента на съпротивление за оргона.

Големи оргонити - купи онлайн Средни оргонити  - купи онлайн Малки оргонити - купи онлайн
Големи оргонити Средни оргонити Малки оргонити


Съставки на оргонита:
Ето някои от съставките, с които аз работя и кратко описание на техните свойства, съгласно моите изследвания. Всички те са плод на мои виждания и усет и са радиестезично измерени. В никакъв случай, това не са всичките възможни съставки, изброени тук, нито пък това са всичките им възможни ефекти. Този списък е направен според моите виждания и той ще бъде актуализиран. Има много различни съставки, които могат да се използват за направата на оргонит. Има много различни рецепти за оргонити. Някои дават по-добри резултати от други за определени цели. В условията на работа с енергия и метафизика, каквито и минерали да се включат, те със сигурност ще придадат енергетични качества на оргонита. Същото важи и за енергийните ефекти от херцовите честоти, звуци, цветове светлина и енергия, които оставят впечатление при работата с рейки или други традиционни метафизични дисциплини в приложението. Степента на успех с този ефект, програмираната оргонова сигнатура в оргонита, докато той втвърдява изглежда варира. С други думи, да кажем, че имате малко парче тюркоаз, което обичате да използвате в работата си. Или може би е розов кварц. Не знам, зависи от вас. Много хора по света, знаят много повече за ефектите на различните честоти и минерали от мен, а всъщност има много информация в интернет как да боравим с особените енергийни ефекти на минералите, цветовете и честотите. Подчертавам, цялото това познание за работата с оргонити може да се предава, и оргонита е допълващото нещо за тези, които вече работят с енергии (звуци, цветове, честоти, минерали и т.н.).

Материали вложени в оргонитите и техните свойства:

Някои минерали:
1.Кварц
-Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита, програмира - Основен кристал . Той е, който ще отговори в на всички образци на оргоновата енергия, независимо от цвета или честотата. Увеличава общата функционалност на оргонита. Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността на оргонит.
2. Кианит - Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита, работещ заместител на кварца. Произвежда изнинадващо рязка енергия най-вече в синия диапазон. Полезен за изчистване. 3.Цитрин - Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в златно, жълто и малко червено, в зависимост от това колко тъмно е оцветен екземпляра. Полезен за изчистване и ободряване. Камък за приготвяне на оргонити за изобилие.
4. Аметист - Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита, работещ заместител на кварца, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в златно и виолетово. Полезен за изчистване, гадаене и лечение.
5. Розов кварц- Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита, работещ заместител на кварца.  Успокоява и лекува. Ободрява.
6. Лапис лазули- Много силно излъчване има този кристал за широк спектър на употреба. Ободрява. За манифестиране.
7. Малахит- Дава относително ярка зелена енергия, полезна при честене и за ободряване.
8. Ахат- Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Заместител на кварца - силна връзка със земята и огъня. Полезен при защита и екранировка.
9. Стъкло- Всички разцветки: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита, полезен при нужда от контрол на потока на енергия в оргонита.

10. Тигрово око - Увеличава способностите на оргонита да отвежда зловредната енергия чрез увеличаване на общия поток на енергия на оргонита. Използва се като камък за заземяване на местата, където оргонита се заземява електрически към земята. Полезен при манифестиране и отблъскване на нежелани въздействия. Полезен още за себеоткриване.

 

Някои метали:
1. Злато
- Високи честоти. Лекува и повдига състоянието на ума. Полезен при гадаене, себе проучване, преодоляване на препятствия и, разбира се, пречистване. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението.
2. Мед- Отговаря на много широк кръг от честоти. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.

3. Месинг- Силен и изтънчен ефект. Доста мощен, подходящ за изчистване. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.
4. Алуминий-  Подобен на медта, отговаря на широк кръг от честоти и оцветявания. Силна синергия със стомана или желязо.
5. Стомана- Придава стабилност на енергията. Отзивчивост към тесен спектър честоти. Придава заземяване. Увеличава отзивчивостта на оргонита към електромагнитни стимулации.
6. Желязо- Придава стабилност на енергията. Отзивчивост към тесен спектър. Придава заземяване. Увеличава отзивчивостта на оргонита към електромагнитни стимулации.

Органични съставки:
1.Смола :
Прекрасно чувство за енергия. Малко по-хубава от полиестерната или епоксидната смола, но по-малко трайна. Ще се стопи на слънце, така че трябва да се съхраняват на закрито или заровени. Абсорбира зареждането добре по време на втвърдяването. Силна връзка със земята и водата.
2. Пчелен восък: Работи добре, ако не се използва като първична съставка. Бърза поема вредните и предава полезните енергии, много подходящ за подсилване на лечебните свойства на оргонита Устройството трябва да е в съд. Работи по-добре на студено.
3. Парафин: По-малко функционален в оргонит като първична съставка, отколкото естествения восък. Малко примесен в смолата дава по-ясно усещане. Оргонитите от парафин може да се съчетават с ароматерапии.
4. Брашно: Дава топло, успокоително, приятелско чувство на енергията, когато се смеси в оргонит на полиестерна основа. Може да послужи за коригиране на плътността на оргонита.
5. Полиестерна смола: Придава известно оцветяване в зависимост от химическите съставки в смолата. Абсорбира зареждането добре по време на втвърдяването. Подпомага първоначалното програмиране на оргонита.
6. Растителна материя : Придава в известна степен енергетични отпечатък на растенията, използвани в оргонита. Полезно е за репродуциране на ефекта от билките, както при пиенето на чай. 7.Коса: Може да се използва за постоянно връзка между тялото на оргонита с дадено физическо лице. Полезно за изготвяне на оргонит за определен човек.
8. Тамян: Може да се използва да придаде енергийния отпечатък на тамяна в оргонита, пречиства вложените съставки.
9. Пчелен мед: Придава силно заземяване на оргонита, подпомага лечебните му свойства.