Рейки

Рей-Ки

Изцеляващата енергия на космоса, енергията на живота! Системата Рейки е достъпна за всеки и се отличава от другите целителски методи с удивителна простота.

Рейки се съчетава прекрасно с всички духовни терапевтични методи! Космичната енергия минава през канала и терапевта е само нейн проводник. Когато се поставят ръцете върху тялото на пациента, то само определя количеството енергия, от която се нуждае. По този начин се изключва възможността за увреждане и манипулация.

 

Рейки въздейства едновременно на всички нива (ментално, астрално, етерно, физическо) и се занимава не с целителство, а с изцеление, т.е. създаване на цялостност - възстановяване на връзките с висшия разум.

 

Ефекти от въздействие на Рейки:

  • Душа - Повишаване на съзнанието
  • Разум - Усилване на съзнанието
  • Физическо тяло - Снемане на стреса
  • Електромагнитна енергия - Отстраняване на причините за болестите, балансиране и усилване на енергията.
  • Химическа структура - Пречистване и унищожаване на отровите
  • Биологическа структура - Изцеление и удължаване на живота

 

МЕЖДУНАРОДЕН РЕЙКИ СЕРТИФИКАТ

I-ва степен - Отваря енергиен канал, позволявайки усвояване на космическата енергия, самолечение

I-ва степен - Отваря енергиен  канал, позволявайки усвояване на космическата енергия, самолечение

II-ра степен - Работа с три символа и мантри, лечение, лечение от разстояние

Рейки сертификат II-ра степен - Работа с три символа и мантри,  лечение, лечение от разстояние

III-та степен - Рейки Учител

Рейки сертификат IIІ-та степен - Рейки  учител