Хипнотерапия

Депресията често е реакция на стресирания ум след травматични събития. Хората и ситуациите, които са асоциирани с травматични емоции в нашия живот се наричат травматични задействания.

Хипноза

Хипнозата е процес, в който поставяме човека в релакс и у предлагаме варианти които може да помогнат за получаване на търсените резултати.Човек може да спре тютюнопушенето, да отслабне или да намали тревожността си. Както и да е, тези хипнотично предложени промени са често само временни и това е една от причините хипнозата и хипнотерапията често да имат репутацията че не дават дълготрайни резултати. Тези термини са използвани като взаимозаменяеми, а всъщност са две коренно различни концепции.