Къде гостуваме през м.Март

Къде гостуваме през м.Март 2018 г

06.03 - 19:00 ч. гр.София Семинар "Принципи и баланс на женските енергии" - Бодега, Цар Асен 6, телефон за информация - 0877721282 -  Неда Терзиева

18.03 - гр. Велико Търново, Център за личностно развитие SoHm, ул."Димитър Буйнозов" №5, вход В, офис 2В, диагностики с Аура Камера, квантов анаизатор, Генетичен тест, телефон за записване и информация - 0877721282 - Неда Терзиева

22.03 - гр. Перник, лекция от 19 ч.,хотел Елит,ул. "Св. св. Кирил и Методий" 23
23-24.03 - гр. Перник, диагностики с Аура камера, квантов анализатор, Генетик тест, телефон за записване и информация - 0877721282 - Неда Терзиева

31.03 - гр. Стара Загора, 11:00 - семинар "Принципи и баланс на женските енергии", хотел Ефир, 13:00 - 19:00 диагностики с Аура камера, квантова диагностика,Генетик тест, телефон за записване и информация - 0877721282 - Неда Терзиева