Любопитно

Интересни статии и материали

Всички сме полудели в това да търсим Бог, даваме всичко само и само да намерим Бог, да го видим, да го чуем. Е, малко са тези, които са стигнали до него. Защото душата трябва да бъде в края на еволюцията си, за да може да види това.

А всъщност кога за последно се запитахме кой или какво е Бог? Строим хиляди храмове в негова чест, а всъщност цялата земя трябва да бъде негов храм, независимо къде се намираш, ти трябва да виждаш Бога. Той не е в храма, където го търсим, не идва  с молитвите, които отправяме, защото да си кажем  честно: кога се обръщаме нагоре? Само когато сме в беда и имаме нужда от помощ. Ние трябва да се научим да го виждаме и усещяме навсякъде. А всъщност той е в нас. Какво е Бог? – Бог е любов, това сме го чували, но знаем ли какво точно означава? Знаем ли къде точно в нас да го намерим?

 

Когато съзнанието ви стигне дотам, че да осъзнае че ние целите сме любов, само тогава ще открием всичко, което ни трябва. А какво е любовта? – Любовта е енергия, а енергията е светлина. Значи ние сме светлина и енергия, ние сме любов, ние сме Бог. Отдавна Бог е скрит в нас, защото това е последното място, на което хората биха го потърсили. Затова ви казвам, че той не е в храма. Ние дори сме стигнали дотам, че казваме на нашия Бог как да изглежда – дали с лък и стрели, дали с флейта, дали разпнат на кръста или с лавров венец. И когато не го видим така, както са ни казали, че трябва да изглежда, ние вярваме, че това не е нашия Бог и ние няма да вярваме в него. Що за глупост правим?....

Ние можем всичко,което Бог може. В нас е скрит целия потенциал, от който имаме нужда. В нас се крият всички отговори, които търсим. Затова се насочете навътре в себе си и почнете да търсите...единственото, което ще намерите е Бог. Вътре в нас няма Аз, ако търсите правилно. Виждате ли Аз-а, значи не бива да търсите повече. Само тези, които след дълги опити намират единствено Бога, само те ще продължат да го виждат навсякъде – в цветята, в атомите, в земята, във водата. Но дори и това не е правилно. Ако виждаш Бог в цветята – значи ти виждаш и цветята и Бог. А ние трябва да виждаме само Бог, тоест да не виждаме цветята и земята, а проявлението на висшия разум навсякъде около нас. Все пак всичко е енергия, а енергията е светлина. А ние също сме светлина. Как?

Ами с какво се храним? Вие си мислите, че се храним с месо или пък сме вегетарианци. Това не е от значение. С какво се хранят животните – с растения. С какво се ранят растенията – със светлина. Значи ние хранейки се, всъщност се храним със светлина. Затова просто вегетарианците са една стъпка по-близо до светлината, защото прескачат брънката на месото във веригата на хранене. Е, сега разбрахме ли какво сме всъщност  и кой е Бог?

С много любов,

Неда Терзиева