Любопитно

Интересни статии и материали

Всеки от нас има предначертана съдба. Това обаче означава ли, че ние нямаме право на свободен избор? Как тогава да изразим свободната воля? Съществуват ли те наистина или просто всичко е потопено в съня на индивидуалността и след това в целия сън на Земята...

Преди да се родим ние избираме родителите си, тялото си и предварително виждаме всички моменти в живота си – той представлява един кадриран филм, в който ние избираме дали да бъдем Наблюдатели или активни участници.

Всеки от нас има избор на коя линия от пространствата да се пренесе, за да достигне крайната цел, към която се е запътил. Вариантите са много, но трябва да запомним, че ние и САМО НИЕ правим избора в този сън, наречен живот.

А какво е живота? Нима това не е същото като смъртта? Защо толкова много се страхуваме от тази смърт?....В крайна сметка ние разбираме, че приключването на живота означава нов цикъл на зараждане на нов живот. Умира само тялото ни, външната черупка, към която ние толкова много се привързваме сега. Но колко е хубаво, когато наистина настъпи момента да се издигнем, да срещнем звездното си семейство и да изберем новия цикъл, който ни е нужен, за да натрупаме още знания и да вървим крачка по крачка към осъзнаването си.

Затова не се привързвайте към нищо земно. Земните неща няма да можем да вземем с нас след края на сегашния си сън. Станете едно цяло сдушата си, слушайте я какво ви нашепва, следвайте интуицията си, чрез която сме свързани с голямото общо цяло.

Душата и разумът трябва да се обединят, единствено и само тогава вие ще може да използвате външното си намерение, за да промените обстоятелствата във ваша полза.Затова научете езика на душата и поставете задача на разума си. Всичко това става с много опит, но пътя на война е изграден със собствени избори и желания, и съумяването му да ги превърне в намерения, които да работят в негов плюс.

Изберете съня, в който се чувствате щастливи и пълноценни, само тогава пред вас ще се открие Пътя със сърце, по който е предначертано да вървите уверени в силата и знанието си.

 

С много любов:

Неда Терзиева